دروس ارائه شده

از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
عملی طراحی ساختمان‌ها و تأسیسات دام‌داری 1822123 1 کارشناسی علوم دامی 01 فردین هژبری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی ساختمان‌ها و تأسیسات طیور 1822131 1 کارشناسی علوم دامی 01 مهران ترکی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 کارشناسی مهندسی آب 02 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 کارشناسی مهندسی آب 02 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00)
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 کارشناسی مهندسی آب 01 سید احسان فاطمی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (16:00 - 18:00)
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 کارشناسی مهندسی آب 02 سید احسان فاطمی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (16:00 - 18:00)
کاربرد کامپیوتر در کشاورزی 1820146 2 کارشناسی 01 لیلا زارعی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00)
کنترل و گواهی بذر 1820138 1 کارشناسی 01 سعید جلالی هنرمند هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30)
مبانی محیط زیست 1824150 2 کارشناسی مهندسی آب 01 مریم حافظ پرست مودت هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30)
مسائل اختصاصی مرغ مادر 1822147 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 سودابه مرادی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30)
مهندسی منابع آب 1824161 1 کارشناسی مهندسی آب 01 سید احسان فاطمی هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30)
هیدرولیک مجاری روباز 1824155 2 کارشناسی مهندسی آب 01 محمد مهدی حیدری هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30)
آبیاری بارانی 1824074 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 هوشنگ قمرنیا هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00)
آب‌های زیرزمینی تکمیلی 1824254 3 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 آرش آذری هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30)
اثر تنش‌های محیطی بر رشد گیاهان 1820044 2 کارشناسی ارشد 01 سعید جلالی هنرمند هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 کارشناسی 02 دانیال کهریزی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 کارشناسی 01 دانیال کهریزی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 کارشناسی 03 دانیال کهریزی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 299 نتیجه
از 15