دروس ارائه شده

« بازگشت

آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی

نام درس آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی
کد درس 1824172
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز