دروس ارائه شده

« بازگشت

عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی

نام درس عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی
کد درس 1824173
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز