مدیر گروه مهندسی آب

Assistant Professor
Contact Number
Room
Email: alibafkar [AT] yahoo.com

تاریخچه گروهتاریخچه گروه
گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۰ با ساخت ساختمانی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تاسیس و بلافاصله در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مجوز کارشناسی مهندسی آب گردید. در این گروه همچنین دوره های کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی، مهندسی منابع آب و مهندسی تاسیسات آبیاری به ترتیب در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ وو ۱۳۹۱ دایر شدند. ضمنا دوره های دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی و دکتری مهندسی تاسیسات آبیاری نیز به ترتیب در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گردیدند. آزمایشگاههای فعال موجود در گروه مهندسی آب عبارتند از: آبیاری و زهکشی، نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوائی، کیفیت آب، هواشناسی، مکانیک خاک، فیزیک خاک، هیدرولیک و هیدروپونیک. همچنین گروه مهندسی آب دارای چهار مزرعه تحقیقاتی هر کدام به مساحت ۶۰۰ متر مربع، سه ایستگاه لیسیمتری هر کدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع ، یک ایستگاه هواشناسی فول اتوماتیک ، گلخانه تحقیقاتی و دو سایت کامپیوتری جداگانه جهت دانشجویان دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی میباشد.


معاون مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی حیدری
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (۸۳) ۹۸+
ایمیل:Mm_heidari۷۹☻yahoo☺com


مدیران گروه دوره های پیشین (به ترتیب همکاری از ابتدا)
دکتر احمد باهری
دکتر هوشنگ قمرنیا
دکتر عبداله طاهری تیزرو
دکتر رسول قبادیان
دکتر بهمن فرهادی

مقاطع تحصیلی
کارشناسی: مهندسی آب
کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب
دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

اعضای هیت علمی بازنشسته:
دکتر احمد باهری

کارشناسان گروه:
دکتر حسین میرزایی
مهندس محمد جواد مانشتی
مهندس مسعود خدایاری

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه کیفیت آب
آزمایشگاه هوا شناسی
آزمایشگاه هیدروانفورماتیک