مدیر گروه مهندسی آب

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: rsghobadian [AT] gmail.com

تاریخچه گروهتاریخچه گروه

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۰ با ساخت ساختمانی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تاسیس و در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مجوز کارشناسی مهندسی آب گردید. همچنین در این گروه دوره های کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی، مهندسی منابع آب و مهندسی سازه های آبی به ترتیب در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ دایر گردید. ضمنا دوره های دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی و دکتری سازه های آبی نیز به ترتیب در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تاسیس گردیدند. آزمایشگاههای فعال موجود در گروه مهندسی آب عبارتند از: آبیاری و زهکشی، نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوائی، کیفیت آب، هواشناسی، مکانیک خاک، فیزیک خاک، هیدرولیک، هیدروپونیک و مدل های هیدرولیکی - فیزیکی. همچنین گروه مهندسی آب دارای چهار مزرعه تحقیقاتی هر کدام به مساحت ۶۰۰ متر مربع، سه ایستگاه لیسیمتری هر کدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع ، یک ایستگاه هواشناسی فول اتوماتیک ، گلخانه تحقیقاتی و دو سایت کامپیوتری جداگانه جهت دانشجویان دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی میباشد.


معاون مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی حیدری
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (۸۳) ۹۸+
ایمیل:Mm_heidari۷۹☻yahoo☺com


مدیران گروه دوره های پیشین (به ترتیب همکاری از ابتدا)
دکتر احمد باهری
دکتر هوشنگ قمرنیا
دکتر عبداله طاهری تیزرو
دکتر رسول قبادیان
دکتر بهمن فرهادی

مقاطع تحصیلی
کارشناسی: مهندسی آب
کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب
دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

اعضای هیت علمی بازنشسته:
دکتر احمد باهری

کارشناسان گروه:
دکتر حسین میرزایی
مهندس محمد جواد مانشتی
مهندس مسعود خدایاری

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه کیفیت آب
آزمایشگاه هوا شناسی
آزمایشگاه هیدروانفورماتیک