مدیر گروه مهندسی آب

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: alibafkar [AT] yahoo.com

اعضای هیأت علمی

هوشنگ قمرنیا

رسول قبادیان

بهمن فرهادی بانسوله

علی بافکار

فرهنگ سرگردی

آرش آذری

محمد مهدی حیدری

علی آرمان

سید احسان فاطمی

محمدحسین ادیب راد

مریم حافظ پرست مودت

الهام درویشی

تاریخچه گروهتاریخچه گروه
گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۰ با ساخت ساختمانی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تاسیس و بلافاصله در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مجوز کارشناسی مهندسی آب گردید. در این گروه همچنین دوره های کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی، مهندسی منابع آب و مهندسی تاسیسات آبیاری به ترتیب در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ وو ۱۳۹۱ دایر شدند. ضمنا دوره های دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی و دکتری مهندسی تاسیسات آبیاری نیز به ترتیب در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گردیدند. آزمایشگاههای فعال موجود در گروه مهندسی آب عبارتند از: آبیاری و زهکشی، نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوائی، کیفیت آب، هواشناسی، مکانیک خاک، فیزیک خاک، هیدرولیک و هیدروپونیک. همچنین گروه مهندسی آب دارای چهار مزرعه تحقیقاتی هر کدام به مساحت ۶۰۰ متر مربع، سه ایستگاه لیسیمتری هر کدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع ، یک ایستگاه هواشناسی فول اتوماتیک ، گلخانه تحقیقاتی و دو سایت کامپیوتری جداگانه جهت دانشجویان دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی میباشد.


معاون مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی حیدری
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (۸۳) ۹۸+
ایمیل:Mm_heidari۷۹☻yahoo☺com


مدیران گروه دوره های پیشین (به ترتیب همکاری از ابتدا)
دکتر احمد باهری
دکتر هوشنگ قمرنیا
دکتر عبداله طاهری تیزرو
دکتر رسول قبادیان
دکتر بهمن فرهادی

مقاطع تحصیلی
کارشناسی: مهندسی آب
کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب
دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

اعضای هیت علمی بازنشسته:
دکتر احمد باهری

کارشناسان گروه:
دکتر حسین میرزایی
مهندس محمد جواد مانشتی
مهندس مسعود خدایاری

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه کیفیت آب
آزمایشگاه هوا شناسی
آزمایشگاه هیدروانفورماتیک