اعضای هیات علمی

الهام درویشی

change-logo

الهام درویشی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی شبکه‌های آب‌رسانی 1824187 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
بهینه‌سازی ‌شبکه‌های انتقال و توزیع آب 1824238 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هیدرولیک لوله‌ها و مجاری بسته 1824154 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1