اعضای هیات علمی

محمد مهدی حیدری

change-logo

محمد مهدی حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک مجاری روباز 1824155 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طراحی سازه‌های آبی تکمیلی 1824012 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1824001 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824163 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824115 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824115 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پمپها و ایستگاههای پمپاژ 1824114 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مسائل آب ایران 1824216 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولیک سیلاب 1824084 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1