اعضای هیات علمی

سودابه مرادی

change-logo

سودابه مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش جوجه‌های گوشتی 1822124 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مسائل اختصاصی مرغ مادر 1822147 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بهداشت و سلامتی طیور 1822070 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بیوتکنولوژی در دامپروری 1822065 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش مرغ اجداد و مادر 1822032 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822111 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822111 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822110 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
تغذیه تکمیلی طیور 1822078 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1