اعضای هیات علمی

صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش‌های زیستی 1820077 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه