آزمایشگاه هیدرو انفورماتیک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه هیدروانفورماتیک

گروه آموزشی 

گروه مهندسی آب

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

مسعود خدایاری

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

083-8323727

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

Khodayari_masoud@yahoo.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه با مساحتی بالغ بر 61 متر مربع شامل حدود ده دستگاه کامپیوتر می باشد که در جهت انجام کارهای نرم افزاری دروس و انجام پروژه های دروس عملی استفاده می گردد.

نرم افزارهای که بروی کامپیوترها نصب می باشد بیشتر شامل GIS,AUTO CAD,LAND,SPSS و... می باشد که بیشتر در خصوص دروس زهکشی،سازه و منابع آب می باشند.

همچنین برای دروس نقشه یرداری 1 و 2 نیز از این آزمایشگاه استفاده می گردد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)