آزمایشگاه هیدروپونیک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه هیدرپونیک

گروه آموزشی 

گروه مهندسی آب

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

دکتر حسین میرزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

083-8323727

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

h.mirzaei.t@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه در مراحل تکمیل قرار دارد با مساحت حدود 12 متر مربع که بیشتر جهت پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار میگیرد.

این آزمایشگاه مجهز به سیستم های نوین آبیاری می باشد و شامل تابلو کنترل می باشد که قابلیت کنتل بوسیله وایرلس را دارا می باشد. همچنین قابل برنامه ریزی رطوبت،تبخیر، آبیاری و سایر پارامترها نیز می باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)