آزمایشگاه کیفیت آب

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه کیفیت آب

گروه آموزشی 

گروه مهندسی آب

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

دکتر حسین میرزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

083-8323727

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

h.mirzaei.t@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه با زیر بنایی به مساحت 45 متر مربع می باشد که بیشتر جهت انجام پایان نامه  دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

البته تعداد وسایل اندازه گیری در زمینه کیفیت آب بسیار کم و مختصر می باشد که بایستی در آینده جهت خریداری این وسایل اقدام لازم به عمل آید، از جمله وسایل موجود حمام بن ماری، دستگاه فلیم فوتومتر ، دستگاه کنجاله می باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)