آزمایشگاه مهندسی ژنتیک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

مهندسی ژنتیک

گروه آموزشی 

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

آقای دکتر علیرضا زبرجدی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

08338323731

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

 

معرفی آزمایشگاه 

مهندسی ژنتیک، به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به منظور جداسازی، خالص سازی، وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان بکار می‌روند و نهایتاً منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می‌شود.

این آزمایشگاه به منظور تسهیل آزمایشات مرتبط با مهندسی ژنتیک و سیتوژنتیک در راستای تحقیقات اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیت می­نماید.

این آزمایشگاه همچنین در انجام بخش عملی درس­ها نیز سرویس می­دهد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

-         مهندسی ژنتیک

-         سیتوژنتیک

-         روش­های آزمایشگاهی