هیدروپونیک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

هیدروپونیک

گروه آموزشی

مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی

دانشکده

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر جلالی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

ایمیل مسئول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

معرفی آزمایشگاه

 

در این آزمایشگاه کشت گیاهان در شرایط نوری خاص(UV ، مادون قرمز و فرابنفش). فراوری گیاه کاملینا.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)