نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی علوم دامی

  

 

 
عضای هیات علمی بازنشسته

مهندس محمود کمالی

دکتر باقر مولاناپور

 

 

 

کارشناسان گروه:

دکتر شهاب پاینده

مهندس بیژن عظیمی

مهندس امیرخانی

مهندس صوفی دارابی 

 

آزمایشگاه ها:

ژنتیک، میکروبیولوژی و جانور شناسی

تبدیل محصولات دامی و فراورده ها

تغذیه دام و تغذیه پیشرفته

تولید رویان آزمایشگاهی، ریز دست کاری و انتقال رویان

پشم و پوست


 

 

 

فارم ها:

پرورش گاو شیری و گوشتی آموزشی

پرورش گوسفند و بز آموزشی و تحقیقاتی

پرورش مرغ تخمگذار آموزشی و تحقیقاتی

پرورش مرغ گوشتی آموزشی و تحقیقاتی

پرورش زنبورآموزشی