نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی به عنوان راهبر ایجاد، شکل دهی و توسعه زنجیره ی ارزش اسب کُرد

انتصاب عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی به عنوان راهبر ایجاد، شکل دهی و توسعه زنجیره ی ارزش اسب کُرد


 

طی حکمی از سوی استانداری کرمانشاه دکتر علیرضا عبدالمحمدی عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی به عنوان "راهبر ایجاد، شکل دهی و توسعه زنجیره­ی ارزش اسب کُرد" منصوب گردید.