نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه مهندسی آب

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۰ با ساخت ساختمانی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تاسیس و بلافاصله در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مجوز کارشناسی مهندسی آب گردید. در این گروه همچنین دوره های کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی، مهندسی منابع آب و مهندسی تاسیسات آبیاری به ترتیب در سالهای  ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ وو ۱۳۹۱ دایر شدند. ضمنا دوره های دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی و دکتری مهندسی تاسیسات آبیاری نیز به ترتیب در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ گردیدند.
آزمایشگاههای فعال موجود در گروه مهندسی آب عبارتند از: آبیاری و زهکشی، نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوائی، کیفیت آب، هواشناسی، مکانیک خاک، فیزیک خاک، هیدرولیک و هیدروپونیک. همچنین گروه مهندسی آب دارای چهار مزرعه تحقیقاتی هر کدام به مساحت ۶۰۰ متر مربع، سه ایستگاه لیسیمتری هر کدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع ، یک ایستگاه هواشناسی فول اتوماتیک ، گلخانه تحقیقاتی و دو سایت کامپیوتری جداگانه جهت دانشجویان دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی میباشد.