نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات کتابخانه

 

 جهت استفاده از خدمات کتابخانه نظیر، تغییر رمز عبور و مشاهده لیست مدارک امانتی و تمدید و رزرو مدارک مورد نیاز و گزارش تاخیر و جرائم دیر کرد  مدارک خود، لطفا به پرتال کتابخانه به آدرس lib.razi.ac.ir  مراجعه  نموده و نام کاربری و کلمه عبور خود را به شرح ذیل وارد نمایید. ( لطفا پس از ورود کلمه عبور خود را تغییر دهید)

دانشجویان 

کارمندان

اعضای هیات علمی

 

شماره دانشجویی

کد ملی

کد ملی

نام کاربری

کد ملی  یا ۱۱۱۱۱۱

کد ملی یا ۱۱۱۱۱۱

کد ملی یا ۱۱۱۱۱۱

کلمه عبور