نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های گروه دام

 

گروه مهندسی علوم دامی

کارشناسی:

  • مهندسی علوم دامی

کارشناسی ارشد:

  • گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
  • گرایش تغذیه طیور
  • گرایش فیزیولوژی
  • گرایش ژنتیک و اصلاح دام
  • گرایش پرورش و مدیریت طیور

دکترا:

تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور

 

تعداد دانشجویان

علوم دامی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

106

69

28