نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های گروه مهندسی آب

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی آب
کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب
دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

تعداد دانشجویان

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

147

47

15