نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زراعت

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن سعیدی

تلفن:8323731(83)98+

ایمیل:msaeidi@razi.ac.ir

 

معاون گروه

نام و نام خانوادگی:دکتر حسن حیدری

تلفن:8323731(83)98+

یمیل:h.heidari@razi.ac.ir
 

 

مدیران پیشین گروه

دکتر محمد باهری

دکتر عبدالحمید پاپ زن

مهندس مهدی منیعی

دکتر سعید جلالی هنرمند

سیروس منصوری فر

دکتر سعید جلالی  هنرمند

دکتر علی بهشتی آل آقا

دکتر کیانوش چقامیرزا

دکتر صحبت بهرامی نژاد

دکتر محمداقبال قبادی

دکتر محسن سعیدی (از سال ۱۳۹۱ تا کنون)

 

 

 

مقاطع تحصیلی- رشته و گرایش­ ها

مقطع

رشته

گرایش

کارشناسی

مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

زراعت

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

رشته اصلاح نباتات

 

رشته زراعت

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

رشته اگرواکولوژی

دکتری تخصصی

اصلاح نباتات

ژنتیک بیومتری

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

زراعت

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اکولوژی گیاهان زراعی

 

 

اعضای هیات علمی

شماره

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

)=(@پست الکترونیک 

۱

عزت­ اله فرشادفر

استاد

farshadfarazi.ac.ir

۲

سعید جلالی­ هنرمند

استادیار

s-jalalirazi.ac.ir

۳

کیانوش چقامیرزا

دانشیار

cheghamirzarazi.ac.ir

۴

غلامرضا محمدی

دانشیار

gr-mohammadirazi.ac.ir

۵

علیرضا زبرجدی

دانشیار

zebarjadirazi.ac.ir

۶

دانیال کهریزی

دانشیار

dkahrizirazi.ac.ir

۷

صحبت بهرامی­ نژاد

دانشیار

bahraminejadrazi.ac.ir

۸

عبداله نجفی

دانشیار

a.najaphyrazi.ac.ir

۹

مختار قبادی

دانشیار

m.ghobadirazi.ac.ir

۱۰

محسن سعیدی

دانشیار

msaeidirazi.ac.ir

۱۱

پردیس برومندان

استادیار

Parbar۸۸۸razi.ac.ir

۱۲

محمود خرمی وفا

استادیار

khoramivafarazi.ac.ir

۱۳

محمد اقبال قبادی

استادیار

e.ghobadirazi.ac.ir

۱۴

هومن سالاری

استادیار

hooman.salarirazi.ac.ir

۱۵

حسن حیدری

استادیار

h.heidarirazi.ac.ir

۱۶

ایرج نصرتی

استادیار

i.nosrattirazi.ac.ir

۱۷

فرزاد مندنی

استادیار

f.mondanirazi.ac.ir

۱۸

علیرضا باقری

استادیار

a.bagherirazi.ac.ir

۱۹

لیلا زارعی

استادیار

l.zareirazi.ac.ir

۲۰

حمیدرضا چغازردی

استادیار

 

 

 

اعضای هیات علمی بازنشسته

مهندس مهدی منیعی

مهندس فاطمه سالاری­ فر

 
کارشناسان گروه

دکتر آنیتا یاقوتی­ پور

مهندس نریمان رشیدی

مهندس نشمینه فتحی

مهندس مژگان ملصقی

 

کارمندان گروه
آقای بهروز امیری

قای عابدین نعمتی