نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

 
   
     
 
 
 
     

 

 

نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

ایمیل:           Emails:=@,=DOT

 

پرویز بشیری

صنایع غذایی

استادیار

p.bashiriraziacir

حامد کرمی شبانکاره

مامایی و تولید مثل دام

استاد

hkarami☻raziacir

شهاب قاضی هرسینی

تغذیه طیور

استادیار

sghaziraziacir

 

علیرضا عبدالمحمدی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

alirezaamraziacir

 

فرخ کفیل زاده

تغذیه نشخوارکنندگان

استاد

kafilzadehraziacir

فردین هژبری

تغذیه نشخوارکنندگان

دانشیار

hozhabriraziacir

 

محمدمهدی معینی

تغذیه نشخوارکنندگان

دانشیار

mmoeiniraziacir

منوچهر سوری

تغذیه نشخوارکنندگان

دانشیار

m.souriraziacir

مهران ترکی

تغذیه طیور

دانشیار

torkiraziacir

شیدا ورکوهی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

S.varkoohiraziacir

هادی حجاریان

فیزیولوژی تولید مثل و ژنتیک سلولی

استادیار

hajarian_hadiyahoocom

سودابه مرادی

تغذیه طیور

استادیار

Soudabeh2005yahoocom

 

صاحب فروتنی فر

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

foroutanifargmailcom

 

محمد ابراهیم نوریان سرور

تغذیه نشخوارکنندگان

استادیار

menooriyanraziacir

 

 

کارشناسی:          

                                 علوم دامی

کارشناسی ارشد علوم دامی:

                                 گرایش تغذیه

                                 گرایش فیزیولوژی

                                   گرایش ژنتیک و اصلاح دام

                                   گرایش پرورش و مدیریت طیور

دکترا علوم دامی:

                                  گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور)

 

اعضای هیات علمی بازنشسته

مهندس محمود کمالی

دکتر باقر مولاناپور

 

کارشناسان گروه:

دکتر شهاب پاینده

مهندس بیژن عظیمی

مهندس امیرخانی

مهندس صوفی دارابی

 

آزمایشگاه ها:

ژنتیک، میکروبیولوژی و جانور شناسی

تبدیل محصولات دامی و فراورده ها

تغذیه دام و تغذیه پیشرفته

تولید رویان آزمایشگاهی، ریز دست کاری و انتقال رویان

پشم و پوست

 

فارم ها:

پرورش گاو شیری و گوشتی آموزشی

پرورش گوسفند و بز آموزشی و تحقیقاتی

پرورش مرغ تخمگذار آموزشی و تحقیقاتی

پرورش مرغ گوشتی آموزشی و تحقیقاتی

پرورش زنبورآموزشی