نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه زراعت

تاریخچه و اهداف گروه زراعت واصلاح نباتات

این گروه به عنوان اولین گروه آموزشی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه رازی در سال ١٣٦٩ در دو مقطع کاردانی علوم زراعی و کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات فعالیت خود را با هدف آموزش دانشجویانی که بتوانند به عنوان کارشناس در مناطق مختلف کشاورزی کشور در امر تولید گیاهان زراعی و یا در دانشگاه­ها و یا مراکز تحقیقاتی کشاورزی به عنوان مدرس یا محقق فعالیت کنند، شروع به کار کرد. در حال حاضر علاوه بر مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، در مقطع کارشناسی ارشد زراعت، اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی کشاورزی و اگرواکولوژی و در مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات گرایش های ژنتیک بیومتری و ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک و در رشته زراعت گرایش های فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی به امر تربیت نیروهای جوان مشغول است.