نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی آب

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر علی بافکار

تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (83) 98+

ایمیل: ☺ac☺ir☻razibafkar

 

 

معاون مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی حیدری

تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (83) 98+

ایمیل:Mm_heidari79☻yahoo☺com

 

 

مدیران گروه دوره های پیشین (به ترتیب همکاری ازابتدا)

دکتر احمد باهری
دکتر هوشنگ قمرنیا
دکتر عبداله طاهری تیزرو
دکتر رسول قبادیان
دکتر بهمن فرهادی

 
 
 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی: مهندسی آب

کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب

دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

 

 

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل: 

بهمن فرهادی بانسوله

استادیار

@razi.ac.irbfarhadi

هوشنگ قمرنیا

استاد

hghamarnia@razi.ac.ir

رسول قبادیان

دانشیار

rsghobadian@gmial.com

علی بافکار

استادیار

@razi.ac.irbafkar

محمد حسین ادیب راد

استادیار

madibrad@razi.ac.ir

فرهنگ سرگردی

استادیار

fsargordi@razi.ac.ir

محمد مهدی حیدری

استادیار

Mm_heidari79@yahoo.com

سید احسان فاطمی

استادیار

se.fatemi@razi.a.c.ir

علی آرمان

استادیار

a.arman@razi.ac.ir

آرش آذری

استادیار

a.azari@razi.ac.ir

مریم حافظ پرست

استادیار

m.hafezparast@razi.ac.ir

الهام درویشی

استادیار

e.darvishi@razi.ac.ir

 

 

اعضای هیت علمی بازنشسته:

دکتر احمد باهری

 

کارشناسان گروه:

دکتر حسین میرزایی

 مهندس محمد جواد مانشتی

 مهندس مسعود خدایاری