نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه تغذیه دام ۲

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر فردین هژبری

آزمایشگاه نام مسوول

09183365018

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

hozhabri@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه تخصصی برای فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصین تغذیه دام در نظر گرفته شده است. تحقیقاتی نظیر آزمایشات تولید گاز از منابع خوراکی (in vitro gas production) عصاره گیری و اسانس گیری از گیاهان دارویی به منظور آزمایشات برون تنی، شمارش سلولهای خونی، بررسی باکتریها ی شکمبه از طریق محیط های کشت آزمایشگاهی

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه همچنین در دروسی نظیر فنون و روشهای پژوهشی در تغذیه دام به دانشجویان دوره دکتری خدمات ارائه می دهد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه