آرشیو

برگزاری کارگاه مجازی و پیشرفته نرم افزار آماری R
برگزاری کارگاه مجازی و پیشرفته نرم افزار آماری R
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی ، انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات کارگاه مجازی و پیشرفته نرم افزار آماری R برگزار می کند. اطلاعات برگزاری کارگاه به شرح زیر است: - مدرس: جناب آقای دکتر محمد قنبری ...
انتصاب مدیر گروه آموزشی آبیاری دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی
انتصاب مدیر گروه آموزشی آبیاری دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی
به گزارش روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی ، طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر رسول قبادیان به عنوان مدیر گروه آموزشی آبیاری دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی منصوب شد. ...
انتصاب عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی به عنوان راهبر ایجاد، شکل دهی و توسعه زنجیره ی ارزش اسب کُرد
انتصاب عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی به عنوان راهبر ایجاد، شکل دهی و توسعه زنجیره ی ارزش اسب کُرد
طی حکمی از سوی استانداری کرمانشاه دکتر علیرضا عبدالمحمدی عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی به عنوان "راهبر ایجاد، شکل دهی و توسعه زنجیره­ی ارزش اسب کُرد" منصوب گردید.
عضویت دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی در کار گروه تولید بذر سبزی و صیفی کشور
عضویت دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی در کار گروه تولید بذر سبزی و صیفی کشور
دکتر دانیال کهریزی عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی طی صدور حکمی از سوی نماینده وزیر علوم در کارگروه تولید بذر سبزی و صیفی کشور به عضویت این کارگروه منصوب شد.
بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی
به منظور رفاه کارکنان، تمام همکاران محترم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی می توانند سه شنبه هر هفته از ساعت 8:00 الی 12:00 صبح مدارک بیمه خود را در دفتر امور عمومی به نمایندگی بیمه تحویل دهند.