اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 54 نتیجه
از 2
 
آرش آذری

آرش آذری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی آرمان

علی آرمان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بافکار

علی بافکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا باقری

علیرضا باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پردیس برومندان

پردیس برومندان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران ترکی

مهران ترکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید جلالی هنرمند

سعید جلالی هنرمند 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صمد جمالی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا چقازردی

حمیدرضا چقازردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیانوش چقامیرزا

کیانوش چقامیرزا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی حجاریان

هادی حجاریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی حیدری

محمد مهدی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن حیدری ذوله

حسن حیدری ذوله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

هادی خاطری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود خرمی وفا

محمود خرمی وفا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام درویشی گورگاورزی

الهام درویشی گورگاورزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لیلا زارعی

لیلا زارعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا زبرجدی

علیرضا زبرجدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباسعلی زمانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن سالاری

هومن سالاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهنگ سرگردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن سعیدی

محسن سعیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منوچهر سوری

منوچهر سوری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله شریفی

روح اله شریفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه عامریان

معصومه عامریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سعید عباسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا عبدالمحمدی

علیرضا عبدالمحمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرضیه علیزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید احسان فاطمی

سید احسان فاطمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت اله فرشادفر

عزت اله فرشادفر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن فرهادی بانسوله

بهمن فرهادی بانسوله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صاحب فروتنی فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب قاضی هرسینی

شهاب قاضی هرسینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مختار قبادی

مختار قبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد اقبال قبادی

محمد اقبال قبادی 

دانشیار
شماره تماس: 09188577941
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول قبادیان

رسول قبادیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا 

استاد
شماره تماس: 38332542-83- 0098
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا کرمپور

علیرضا کرمپور 

استادیار
شماره تماس: 09188362261
اتاق: 7
پست الکترونیکی: 
حامد کرمی شبانکاره

حامد کرمی شبانکاره 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرخ کفیل زاده

فرخ کفیل زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دانیال کهریزی

دانیال کهریزی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا محمدی

غلامرضا محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سودابه مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا معرفت 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدمهدی معینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر معینی‌نقده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد مندنی

فرزاد مندنی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله نجفی

عبداله نجفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج نصرتی

ایرج نصرتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 54 نتیجه
از 2