کارشناسان آموزش دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

عاقله افشاری - رئیس اداره آموزش دانشکده

فاطمه سعادت نیا - کارشناس مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 

شماره تماس: 38332305-083