3820

انتصاب سرپرست حوزه معاونت دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی با صدور حکمی، دکتر فردین هژبری را به سمت سرپرست حوزه معاونت دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر فردین هژبری

عضو محترم هیات علمی دانشکده‌ علوم و مهندسی کشاورزی 

 سلام علیکم

پیرو پیشنهاد سرپرست محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (نامه شماره 20551 مورخ ۱۳۹9/06/19)، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با شرح وظایف ذیل منصوب می‌گردید.

 

 امید است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به منویات امام راحل (ره) و نصب‌العین قرا‌ردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام نیکوی مسئولیت خویش موفق به تاییدات الهی باشید.

 

شرح وظایف:

۱- پیگیری اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده مانند: نظارت بر اجرای برنامه‌های پژوهشی گروه‌ها و کوشش جهت رفع مشکلات آن‌ها، ترغیب و تشویق اساتید دانشکده برای تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی، ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط به منظور جذب پروژه‌های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه (فراهم آوردن شرایط لازم برای ارتباط بین گروه‌های آموزش با سازمان‌های مختلف استان)، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح‌های تحقیقاتی دانشکده، نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمایی های علمی در دانشکده، نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود (در صورتی که دانشکده کتابخانه مستقل داشته باشد)، نظارت بر فعالیت‌های مرکز اینترنت و IT دانشکده، بررسی پرونده پژوهانه، نظارت بر به بروزرسانی پرتال اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده

۲- بررسی پرونده‌های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

۳- پیگیری اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل‌های امور اداری و مالی در دانشکده از قبیل: بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل‌های دفتر طرح و برنامه دانشگاه، نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات، نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات، بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی، نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشکده، بررسی و رسیدگی به مسائل رفاهی و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان و ارتباط با ستاد رفاهی دانشگاه، نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی دانشکده

۴- تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۵- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی برای امور مربوطه از جمله: دفاتر مشاوره، تربیت بدنی، تغذیه، امور نقلیه و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه در دانشکده

۶- هدایت و نظارت بر انجام فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

۷- نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

۸- برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

۹- نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

۱۰- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق‌التدریس‌ها

۱۱- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و  دستورالعمل‌های آموزشی مصوب

۱۲- تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و  تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسهها و نشست‌های آموزشی

۱۳- بررسی نیاز به راه‌اندازی رشته‌ها و گرایش‌های جدید در دانشکده

۱۴- سایر وظایف محوله از طرف سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

 

 

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن تبریک این انتصاب شایسته برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماید.

دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی با صدور حکمی، دکتر فردین هژبری را به سمت سرپرست حوزه معاونت دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر فردین هژبری

عضو محترم هیات علمی دانشکده‌ علوم و مهندسی کشاورزی 

 سلام علیکم

پیرو پیشنهاد سرپرست محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (نامه شماره 20551 مورخ ۱۳۹9/06/19)، به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان سرپرست حوزه معاونت دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با شرح وظایف ذیل منصوب می‌گردید.

 

 امید است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به منویات امام راحل (ره) و نصب‌العین قرا‌ردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام نیکوی مسئولیت خویش موفق به تاییدات الهی باشید.

 

شرح وظایف:

۱- پیگیری اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده مانند: نظارت بر اجرای برنامه‌های پژوهشی گروه‌ها و کوشش جهت رفع مشکلات آن‌ها، ترغیب و تشویق اساتید دانشکده برای تالیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی، ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط به منظور جذب پروژه‌های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه (فراهم آوردن شرایط لازم برای ارتباط بین گروه‌های آموزش با سازمان‌های مختلف استان)، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح‌های تحقیقاتی دانشکده، نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمایی های علمی در دانشکده، نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود (در صورتی که دانشکده کتابخانه مستقل داشته باشد)، نظارت بر فعالیت‌های مرکز اینترنت و IT دانشکده، بررسی پرونده پژوهانه، نظارت بر به بروزرسانی پرتال اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده

۲- بررسی پرونده‌های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

۳- پیگیری اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل‌های امور اداری و مالی در دانشکده از قبیل: بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل‌های دفتر طرح و برنامه دانشگاه، نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات، نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات، بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی، نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشکده، بررسی و رسیدگی به مسائل رفاهی و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان و ارتباط با ستاد رفاهی دانشگاه، نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی دانشکده

۴- تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

۵- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی برای امور مربوطه از جمله: دفاتر مشاوره، تربیت بدنی، تغذیه، امور نقلیه و اجرای فعالیت‌های فوق برنامه در دانشکده

۶- هدایت و نظارت بر انجام فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

۷- نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

۸- برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

۹- نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

۱۰- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق‌التدریس‌ها

۱۱- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و  دستورالعمل‌های آموزشی مصوب

۱۲- تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و  تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسهها و نشست‌های آموزشی

۱۳- بررسی نیاز به راه‌اندازی رشته‌ها و گرایش‌های جدید در دانشکده

۱۴- سایر وظایف محوله از طرف سرپرست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی.

 

 

روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن تبریک این انتصاب شایسته برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماید.


شناسه : 947421