اعضای هیات علمی

نمایش 48 نتیجه
از 1
 
change-logo

محمدحسین ادیب راد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آرش آذری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی آرمان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بافکار

علی بافکار 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا باقری

علیرضا باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پردیس برومندان

پردیس برومندان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پرویز بشیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صحبت بهرامی نژاد

صحبت بهرامی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهران ترکی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید جلالی هنرمند

سعید جلالی هنرمند 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا چقازردی

حمیدرضا چقازردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیانوش چقامیرزا

کیانوش چقامیرزا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم حافظ پرست مودت 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی حجاریان

هادی حجاریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد مهدی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن حیدری ذوله

حسن حیدری ذوله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود خرمی وفا

محمود خرمی وفا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهام درویشی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لیلا زارعی

لیلا زارعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا زبرجدی

علیرضا زبرجدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن سالاری

هومن سالاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهنگ سرگردی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن سعیدی

محسن سعیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

منوچهر سوری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا عبدالمحمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید احسان فاطمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه فراستی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت اله فرشادفر

عزت اله فرشادفر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن فرهادی بانسوله

بهمن فرهادی بانسوله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صاحب فروتنی فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهاب قاضی هرسینی

شهاب قاضی هرسینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد اقبال قبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مختار قبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول قبادیان

رسول قبادیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا 

استاد
شماره تماس: 38332542-83- 0098
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا کرمپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حامد کرمی شبانکاره 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرخ کفیل زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دانیال کهریزی

دانیال کهریزی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا محمدی

غلامرضا محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سودابه مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدمهدی معینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد مندنی

فرزاد مندنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله نجفی

عبداله نجفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج نصرتی

ایرج نصرتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ابراهیم نوریان سرور

محمد ابراهیم نوریان سرور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فردین هژبری

فردین هژبری 

دانشیار
شماره تماس: 09183365018
اتاق: 1125
پست الکترونیکی: 
شیدا ورکوهی

شیدا ورکوهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1112
پست الکترونیکی: 
نمایش 48 نتیجه
از 1