معرفی و تاریخچه دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده کشاورزی جز قدیمیترین واحد های دانشگاه رازی می باشد که در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی در حال حاضر دارای ۳ گروه آموزشی شامل: (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی آب، علوم دامی) می باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می باشد که در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

 

رؤسای پیشین

        ۱.     دکتر قاسمپور 

۲.     دکتر سوری

۳.     دکتر مولاناپور

۴.     دکتر آگهی 

۵.     دکتر سوری

۶.     دکتر معینی

۷.     دکتر پاپ زن

۸.     دکتر کرمی

۹.     دکتر جلالی هنرمند

۱۰.   دکتر هژبری

۱۱.    دکتر قاضی از سال 91 تا کنون