معرفی و تاریخچه دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

دانشکده کشاورزی جزء قدیمی ترین واحدهای دانشگاه رازی می­باشد که در سال ۱۳۶۱ بعنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی در حال حاضر دارای ۳ گروه آموزشی شامل: (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی آب، علوم دامی) می­باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می­باشد که در زمینه­های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش­های مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

 

 

رؤسای پیشین

 


دکتر قاسمپور 

مرتبه علمی: -

گروه آموزشی:

 

دکتر منوچهر سوری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

 

دکتر مولاناپور

مرتبه علمی: -

گروه آموزشی: -

 

دکتر حسین آگهی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی ترویج

 

دکتر منوچهر سوری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر محمد مهدی معینی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر عبدالحمید پاپ زن

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی ترویج

 

دکتر حامد کرمی شبانکاره

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر سعید جلالی هنرمند

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 

 

دکتر فردین هژبری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

دکتر حسین آگهی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: مهندسی ترویج

 

 

دکتر شهاب قاضی هرسینی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم دامی

 

 

دکتر علی بهشتی آل آقا

مرتبه علمی: استادیار

گروه  آموزشی: مهندسی علوم خاک