عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: مرحله دوم رهاسازی نیلوفرهای تکثیر شده در سراب نیلوفر انجام شد

عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: مرحله دوم رهاسازی نیلوفرهای تکثیر شده در سراب نیلوفر انجام شد

دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه...

دوشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: مرحله دوم رهاسازی نیلوفرهای تکثیر شده در سراب نیلوفر انجام شد
عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی: مرحله دوم رهاسازی نیلوفرهای تکثیر شده در سراب نیلوفر انجام شد
دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی(۲۸ فروردین­ماه۱۳۹۷) مرحله اول رهاسازی نیلوفرهای تکثیر شده را در سراب نیلوفر انجام داد که این مرحله از عملیات...
بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی
به منظور رفاه کارکنان، تمام همکاران محترم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی می توانند سه شنبه هر هفته از ساعت 8:00 الی 12:00 صبح مدارک بیمه خود را در دفتر امور عمومی به نمایندگی بیمه تحویل دهند.
خدمات کتابخانه
خدمات کتابخانه
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها