معرفی دانشکده

دانشکده کشاورزی جزء قدیمی­‌ترین واحدهای دانشگاه رازی می­‌باشد که در سال ۱۳۶۱ به­‌ عنوان آموزشکده کشاورزی با یک گروه آموزشی  تولیدات گیاهی کار خود را آغاز نمود. و دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی در حال حاضر دارای 3 گروه آموزشی شامل: (زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی آب، علوم دامی) می باشد.

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای ۳۲۰ هکتار اراضی می‌باشد که در زمینه‌های آموزشی ، پژوهشی و تولیدی فعالیت دارد. گروه‌های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف از داخل و خارج از کشور دانشجو می پذیرد.

تعداد اساتید: 35 نفر (استاد 4، دانشیار 15، استادیار 26).

تعداد دانشجویان:  920 نفر.

گروه مهندسی آب

 

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی آب
کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب
دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

تعداد دانشجویان

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

147

47

15

 
 

گروه علوم دامی

 

گروه مهندسی علوم دامی

کارشناسی:

  • مهندسی علوم دامی

کارشناسی ارشد:

  • گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
  • گرایش تغذیه طیور
  • گرایش فیزیولوژی
  • گرایش ژنتیک و اصلاح دام
  • گرایش پرورش و مدیریت طیور

دکترا:

تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور

 

تعداد دانشجویان

علوم دامی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

106

69

28

 
 

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی و اگرواکولوژی

دکتری:  اصلاح نباتات گرایش(ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)،

            زراعت گرایش(فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)

 

تعداد دانشجویان

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

110

84

37