مدیر گروه مهندسی آب

change-logo
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

تاریخچه گروه

 


تاریخچه گروه

گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۰ با ساخت ساختمانی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع تاسیس و در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مجوز کارشناسی مهندسی آب گردید. همچنین در این گروه دوره های کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی، مهندسی منابع آب و مهندسی سازه های آبی به ترتیب در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱ دایر گردید. ضمنا دوره های دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی و دکتری سازه های آبی نیز به ترتیب در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تاسیس گردیدند. آزمایشگاههای فعال موجود در گروه مهندسی آب عبارتند از: آبیاری و زهکشی، نقشه برداری و تفسیر عکسهای هوائی، کیفیت آب، هواشناسی، مکانیک خاک، فیزیک خاک، هیدرولیک، هیدروپونیک و مدل های هیدرولیکی - فیزیکی. همچنین گروه مهندسی آب دارای چهار مزرعه تحقیقاتی هر کدام به مساحت ۶۰۰ متر مربع، سه ایستگاه لیسیمتری هر کدام به مساحت ۱۲۰ متر مربع ، یک ایستگاه هواشناسی فول اتوماتیک ، گلخانه تحقیقاتی و دو سایت کامپیوتری جداگانه جهت دانشجویان دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی میباشد.


معاون مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی حیدری
تلفن: ٣٨٣٢٣٧٢٧ (۸۳) ۹۸+
ایمیل:Mm_heidari۷۹☻yahoo☺com


مدیران گروه دوره های پیشین (به ترتیب همکاری از ابتدا)
دکتر احمد باهری
دکتر هوشنگ قمرنیا
دکتر عبداله طاهری تیزرو
دکتر رسول قبادیان
دکتر بهمن فرهادی

دکتر علی بافکار

دکتر رسول قبادیان

مقاطع تحصیلی
کارشناسی: مهندسی آب
کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی، سازه‌های آبی، منابع آب
دکترا: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی

اعضای هیت علمی بازنشسته:
دکتر احمد باهری

کارشناسان گروه:
دکتر حسین میرزایی
مهندس محمد جواد مانشتی
مهندس مسعود خدایاری

آزمایشگاه ها
آزمایشگاه آبیاری و زهکشی
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه کیفیت آب
آزمایشگاه هوا شناسی
آزمایشگاه هیدروانفورماتیک