اعضای هیات علمی

پرویز بشیری

change-logo

پرویز بشیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملی فراوری تولیدات دام و طیور 1822097 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فراوری تولیدات دام و طیور 1822096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه