اعضای هیات علمی

محمد ابراهیم نوریان سرور

محمد ابراهیم نوریان سرور

محمد ابراهیم نوریان سرور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متاهل دارای سه فرزند- دو دختر و یک پسر

آدرس کانال  تخصصی تلگرام

@menooriyansoroor

 

 

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش دام‌های گوشتی و پرواربندی 1822027 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
پرورش دام‌های گوشتی و پرواربندی 1822027 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی رفتارشناسی حیوانات اهلی 1822119 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی رفتارشناسی حیوانات اهلی 1822119 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی عمومی 1820005 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
رفتارشناسی حیوانات اهلی 1822118 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملیات کشاورزی (تخصصی) 1822135 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1