اعضای هیات علمی

مختار قبادی

change-logo

مختار قبادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش‌های آماری در علوم کشاورزی 1820213 2 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه‌ای 1820026 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 1820112 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
کاربرد کامپیوتر در تجزیه‌های آماری 1820073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه‌ای 1820026 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 1820112 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی 1820040 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زراعت غلات 1820018 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
فیزیولوژی بذر 1820114 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم‌های تحت تنش 1820089 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1