اعضای هیات علمی

هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا

هوشنگ قمرنیا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 38332542-83- 0098
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری بارانی 1824074 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1824062 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آبیاری بارانی 1824074 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
تبخیر و تعرق و نیاز آبی 1824075 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی 1824062 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقشه برداری 2 1824148 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
آبیاری قطره‌ای 1824095 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1