اعضای هیات علمی

حامد کرمی شبانکاره

change-logo

حامد کرمی شبانکاره    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی پیشرفته 1822160 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
ناباروری در حیوانات مزرعه‌ای 1822184 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
هورمون‌شناسی و غدد داخلی 1822180 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
دام و مرتع 1822060 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی پیشرفته 1822160 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی تولید و ترشح شیر 1822143 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ناباروری در حیوانات مزرعه‌ای 1822184 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
دام و مرتع 1822060 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی(دام و طیور) 1822043 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
هورمون‌شناسی و غدد داخلی در دام و طیور 1822047 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1