اعضای هیات علمی

ایرج نصرتی

ایرج نصرتی

ایرج نصرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی علف‌های هرز و علف‌کش‌ها 1820038 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه