اعضای هیات علمی

محمد مهدی حیدری

change-logo

محمد مهدی حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولیک مجاری روباز 1824155 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
طراحی سازه‌های آبی پیشرفته 1824267 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
طراحی سازه‌های آبی تکمیلی 1824012 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک سیالات 1824001 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
هیدرولیک مجاری روباز 1824155 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طراحی سازه‌های آبی تکمیلی 1824012 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1824001 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824163 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824115 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824115 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پمپها و ایستگاههای پمپاژ 1824114 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مسائل آب ایران 1824216 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولیک سیلاب 1824084 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1