اعضای هیات علمی

علیرضا کرمپور

change-logo

علیرضا کرمپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملی فراوری تولیدات دام و طیور 1822097 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 1 نتیجه