اعضای هیات علمی

سودابه مرادی

change-logo

سودابه مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش جوجه‌های گوشتی 1822124 1 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
توکسین‌ها و مواد ضد تغذیه‌ای در طیور 1822228 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 1822038 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی پرورش جوجه‌های گوشتی 1822125 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی پرورش جوجه‌های گوشتی 1822125 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مباحث نوین در تغذیه طیور 1822134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
پرورش جوجه‌های گوشتی 1822124 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مسائل اختصاصی مرغ مادر 1822147 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بهداشت و سلامتی طیور 1822070 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بیوتکنولوژی در دامپروری 1822065 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش مرغ اجداد و مادر 1822032 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822111 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822111 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822110 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
تغذیه تکمیلی طیور 1822078 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1